Zakres usługPRAWO GOSPODARCZE

W zakresie prawa gospodarczego proponujemy Państwu kompleksową obsługę spółek z uwzględnieniem możliwości konsultacji w zakresie prawa podatkowego oraz:

 • przygotowywania projektów umów /statutów/oświadczeń oraz rejestracji spółek,
 • dokonywania wszelkich wymaganych prawem zmian i ich rejestracji,,
 • obsługi zgromadzenia wspólników /zarządu oraz nadzoru nad podejmowanymi uchwałami,
 • zmiany umowy spółki z uwzględnieniem wszelkich zmian w strukturze udziałów w spółce oraz zmian składów osobowych wspólników,
 • stałej konsultacji w zakresie zawieranych umów oraz bieżących zagadnień związanych z obrotem gospodarczym.

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I ZUS

  W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sporządzamy :

 • wszelkie umowy pracownicze,
 • regulaminy,
 • reprezentujemy przed sądem pracy oraz pomagamy w dochodzeniu roszczeń pracowniczych,
 • sporządzamy pozwy,
 • sporządzamy odwołania i apelacje od decyzji ZUS.


 • ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI/POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  W zakresie odzyskiwania należności sporządzamy :

 • pisma upominawcze, wezwania do zapłaty oraz pozwy;
 • reprezentujemy przed sądami powszechnymi ;
 • składamy wnioski o wszczęcie egzekucji;
 • reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym.

 • SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

  W zakresie spraw rodzinnych doradzamy oraz sporządzamy pozwy w sprawach:

 • umów majątkowych małżeńskich w tym rozdzielności majątkowej,
 • o alimenty między małżonkami, dziećmi oraz innymi członkami rodziny,
 • o separację i rozwód,
 • w sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • w sprawach zniesienia współwłasności nieruchomości.

 • ODSZKODOWANIA

  W zakresie odszkodowań prowadzimy i sporządzamy:

 • pisma przedsądowe oraz ugody,
 • pozwy.


 • UMOWY

  Kancelaria sporządza wszelkie umowy cywilne oraz w zakresie obrotu gospodarczego.

 • umowa darowizny,
 • umowa dostawy,
 • umowa dożywocia/akt notarialny,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa komisu,
 • umowa najmu,
 • umowa o działał spadku,
 • umowa o dzieło.
 • umowy o pracę,
 • umowa poręczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa przechowania,
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa użyczenia,
 • umowa o współpracy,
 • umowa zamiany,
 • umowa zlecenia,
 • inne niezbędne w obrocie gospodarczym.

 • POMAGAMY W KAŻDYM INDYWIDUALNYM PRZYPADKU