Zakres usługPRAWO GOSPODARCZE

W zakresie prawa gospodarczego proponujemy Państwu kompleksową obsługę spółek z uwzględnieniem możliwości konsultacji w zakresie prawa podatkowego oraz:

  • przygotowywania projektów umów /statutów/oświadczeń oraz rejestracji spółek,
  • dokonywania wszelkich wymaganych prawem zmian i ich rejestracji,,
  • obsługi zgromadzenia wspólników /zarządu oraz nadzoru nad podejmowanymi uchwałami,
  • zmiany umowy spółki z uwzględnieniem wszelkich zmian w strukturze udziałów w spółce oraz zmian składów osobowych wspólników,
  • stałej konsultacji w zakresie zawieranych umów oraz bieżących zagadnień związanych z obrotem gospodarczym.

  • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I ZUS

    W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sporządzamy :

  • wszelkie umowy pracownicze,
  • regulaminy,
  • reprezentujemy przed sądem pracy oraz pomagamy w dochodzeniu roszczeń pracowniczych,
  • sporządzamy pozwy,
  • sporządzamy odwołania i apelacje od decyzji ZUS.


  • ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI/POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

    W zakresie odzyskiwania należności sporządzamy :

  • pisma upominawcze, wezwania do zapłaty oraz pozwy;
  • reprezentujemy przed sądami powszechnymi ;
  • składamy wnioski o wszczęcie egzekucji;
  • reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym.

  • SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

    W zakresie spraw rodzinnych doradzamy oraz sporządzamy pozwy w sprawach:

  • umów majątkowych małżeńskich w tym rozdzielności majątkowej,
  • o alimenty między małżonkami, dziećmi oraz innymi członkami rodziny,
  • o separację i rozwód,
  • w sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • w sprawach zniesienia współwłasności nieruchomości.

  • ODSZKODOWANIA

    W zakresie odszkodowań prowadzimy i sporządzamy:

  • pisma przedsądowe oraz ugody,
  • pozwy.


  • UMOWY

    Kancelaria sporządza wszelkie umowy cywilne oraz w zakresie obrotu gospodarczego.

  • umowa darowizny,
  • umowa dostawy,
  • umowa dożywocia/akt notarialny,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa komisu,
  • umowa najmu,
  • umowa o działał spadku,
  • umowa o dzieło.
  • umowy o pracę,
  • umowa poręczenia,
  • umowa pożyczki,
  • umowa przechowania,
  • umowa spółki,
  • umowa sprzedaży,
  • umowa użyczenia,
  • umowa o współpracy,
  • umowa zamiany,
  • umowa zlecenia,
  • inne niezbędne w obrocie gospodarczym.

  • POMAGAMY W KAŻDYM INDYWIDUALNYM PRZYPADKU