Strona Główna

Kancelaria oferuje swe usługi dla osób fizycznych i firm z terenu Śląska (możliwość spotkania w siedzibie Klienta). Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu, rzetelności i odpowiedzialności. Gotowość niesienia pomocy i rozwiązywania Państwa problemów jest dla nas wyzwaniem sprawiającym dużą satysfakcję. Na Państwa pytania odpowiadamy bez zbędnej zwłoki. Jesteśmy do dyspozycji Klientów w czasie dla nich dogodnym w kontakcie indywidualnym i a także w komunikacji elektronicznej. Kancelaria prowadzona jest przez osobę posiadającą tytuł zawodowy radcy prawnego.

Mottem przewodnim Kancelarii jest służenie interesom osób powierzających Kancelarii ochronę swych praw i dążenie do tego aby wypełniały się słowa z utworu Juliana Tuwima „Modlitwa” „Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość-sprawiedliwość”.