"Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość-sprawiedliwość"

Julian Tuwim „Modlitwa”

Zakres usług

ODSZKODOWANIA

Wszelkie szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych, pracy lub innych miejscach.

 1. poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych
 2. poszkodowani w wypadkach przy pracy
 3. poszkodowani/choroby zawodowe
 4. poszkodowani  w wypadkach w innych miejscach
 5. poszkodowani pacjenci „błędy medyczne”
 6. reprezentacja rodzin poszkodowanych
 7. reprezentacja poszkodowanych ofiar

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ODDŁUŻANIE

Sprawy związane ze „spiralą zadłużenia”

 1. oddłużanie osób nie mogących spłacać zaciągniętych pożyczek
 2. składanie wniosków do sądu
 3. reprezentacja zadłużonych w sądzie

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Należności dochodzone na etapie negocjacji i procesów sądowych

 1. odzyskiwanie należności w drodze ugody
 2. odzyskiwanie należności na drodze sądowej
 3. prowadzenie postępowania egzekucyjnego

POSZKOWANI PRZEZ BANKI ORAZ „FRANKOWICZE”

Prowadzenie spraw przeciwko Bankom na etapie negocjacji i procesów sądowych

 1. reprezentacja poszkodowanych przed Bankiem
 2. wezwania do zapłaty
 3. próba ugody
 4. sporządzanie pozwów
 5. prowadzenie spraw w sądzie  

REPREZENTACJA POSZKODOWANYCH OFIAR W SĄDZIE

Prowadzenie spraw poszkodowanych przestępstwami

 1. reprezentacja ofiar poszkodowanych przed policją
 2. reprezentacja ofiar poszkodowanych przed prokuratorem i w sądzie

SPRAWY PRACOWNICZE

Reprezentacja pracowników w sądzie we wszystkich sprawach z pracodawcą

 1. sprawy o wypłatę za nadgodziny
 2. sprawy o mobbing
 3. niesłuszne zwolnienia
 4. choroby zawodowe

SPRAWY ZUS

Odwołania od decyzji ZUS we wszystkich sprawach osób ubezpieczonych

 1. zaniżone emerytury i renty
 2. odmowa wypłaty świadczeń
 3. choroby zawodowe
 4. zaniżone procentowe uszczerbki na zdrowiu

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Doradztwo prawne w biznesie

 1. sporządzanie umów
 2. sporządzanie wezwań do zapłaty
 3. prowadzenie mediacji
 4. reprezentacja w sądzie
 5. windykacja należności

SPRAWY RODZINNE

Prowadzenie spraw pomiędzy małżonkami, sprawy dzieci

 1. sprawy o podział majątku
 2. sprawy o kontakty z dziećmi
 3. prawo opieki nad dziećmi
 4. alimenty

SPRAWY SPADKOWE

Prowadzenie rozliczeń spadkowych na drodze sądowej

 1. reprezentacja w sądzie dziedziczenie z ustawy i testamentu
 2. rozliczenia pomiędzy spadkobiercami, dział spadku
 3. zachowek

NIERUCHOMOŚCI

Zwroty nieruchomości, granice działek

 1.  sprawy zwrotu nieruchomości zagrabionych w PRL
 2. sprawy sąsiedzkie o granice
 3. sprawy zasiedzenia nieruchomości 

BŁĘDY MEDYCZNE

Wszelkie sprawy z zakresu błędów w leczeniu

 1. wezwania do zapłaty w drodze ugody za błędy medyczne
 2. sporządzanie pozwów
 3. reprezentacja w sądzie poszkodowanych pacjentów
 4. reprezentacja w sądzie rodzin poszkodowanych pacjentów

Doświadczenie w wielu przypadkach

Kancelaria oferuje swe usługi dla osób fizycznych i firm (możliwość spotkania w siedzibie Klienta). Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu, rzetelności i odpowiedzialności. Gotowość niesienia pomocy i rozwiązywania Państwa problemów jest dla nas wyzwaniem sprawiającym dużą satysfakcję. Na Państwa pytania odpowiadamy bez zbędnej zwłoki. Jesteśmy do dyspozycji Klientów w czasie dla nich dogodnym w kontakcie indywidualnym i a także w komunikacji elektronicznej. Kancelaria prowadzona jest przez osobę posiadającą tytuł zawodowy radcy prawnego.

344
wygranych spraw
20
Lat doświadczenia

Masz trudną sprawę? Uzyskaj konsultację od ekspertów.